Jdu za svou vizí

Devítiměsíční rozvojový program zaměřený na práci s osobní vizí, prioritami a časem

silhouette-group-people-have-fun-top-mountain-near-tent-during-sunset_w

 

 • Chcete se zbavit nezvladatelného návalu úkolů a podpořit váš tým v lepší organizaci práce, spolehlivosti, efektivitě a time-managementu?
 • Hledáte, jak předcházet demotivaci a vyhoření a podpořit členy týmu v sebemotivaci a citlivém přístupu k sobě i ostatním?
 • Vnímáte, že změna fungování týmu spočívá v kontinuální práci na sobě, svých potřebách a změně návyků?

 

Nabídněte vašim zaměstnancům týmový koučink s možností doplňkových individuálních koučinků. Ušetříte tak peníze za individuální koučinkové programy a navíc umožníte svým lidem sdílet své zkušenosti, vzájemně se poznávat, obohacovat a pěstovat mezi sebou vztahy.

 

 

 

9-kroků_vedle_2

 

Principy programu 

 • série 9 workshopů – 1x měsíčně, 3-4 hodiny
 • práce v průběhu měsíce na přijatých osobních závěrech, promítnutí svých uvědomění do života
 • rekapitulace zkušeností, úspěchů a problémů vždy na začátku dalšího workshopu
 • sdílení zkušeností – vzájemná motivace
 • možnost doplňkových individuálních konzultací/koučinků

 

Co si z rozvojového programu odnesete?

 • Naučíte se využívat svou jedinečnost jedinečným způsobem.  :) 
 • Budete kontinuálně pracovat na naplňování své vize... a nenecháte se odvést rutinou.
 • Srovnáte si myšlenky a priority tak, abyste stíhali termíny a byli spokojení s tím, čemu svůj čas věnujete (i nevěnujete).
 • Podpoříte svůj "work-life balance" a tudíž svou spokojenost.
 • Objevíte nevědomé vzorce, které vás omezují a díky jejich změně získáte také zdroje energie, ze kterých může čerpat. 

 

 

Témata jednotlivých workshopů

 

1. Jedinečné využití jedinečného potenciálu
 • Mapování osobního potenciálu
 • Zpětná vazba od kolegů hravou formou
 • Využití karet „Points of You“
 • Pojmenování životního snu

 

2. Moje vize, cíle a plán
 • Pojmenování osobní vize
 • Co by mi aktuálně nejvíc pomohlo?
 • Brainstorming – design thinking
 • Přijetí vlastního cíle a plánu

 

3. Moje pracovní role, zodpovědnost
a nastavení vlastních kontrolních mechanismů
 • Pojmenování oblastí, za které nesu zodpovědnost
 • Vytvoření/revize osobních kontrolních mechanismů
 • Sdílení zkušeností
 • Využití tabulky trojmocné k vytvoření přehledu svých kompetencí
  a systému kontroly

 

4. Zmapování rozložení času
 • Časový odhad věnovaný jednotlivým oblastem
 • Doplnění tabulky trojmocné
 • Uplatnění principů S. Coveye – matice naléhavé x důležité
 • Vyvození závěrů 

 

 

 

 

 
5. Moje životní role v rovnováze
 • Identifikace životních rolí – rozvržení svého času
 • Naplnění potřeb duševních a fyzických
 • Vytvoření představy o ideálním rozvrhu dne a týdne
 • Přijetí osobního rozhodnutí

 

6. Posvíceno na prokrastinaci
 • Kde zažívám flow a kde žábu na prameni
 • Co mě podporuje a co mě brzdí
 • Diskuze o postoji k sobě a svému času, sdílení zkušeností
 • Osobní předsevzetí

 

7. Zavádění nových návyků
 • Jaké návyky by mi usnadnily život
 • Princip malých kroků k velkým změnám
 • Sdílení zkušeností z oblastí, které jsou pro účastníky problematické
 • Rozhodnutí k přijetí malých kroků

 

8. Emoce jako životní kompas
 • Princip práce s emocemi
 • Jaké emoce se v mém životě opakují a co mi říkají
 • Diskuze o emocích a nevědomých motivacích
 • Shrnutí osobních vhledů

 

9. Rekapitulace posunu ve vizi a změně návyků
 • Rekapitulace změn v práci s vlastním časem
 • Identifikace brzdných mechanismů
 • Diskuze o problematických oblastech
 • Přijetí osobního rozhodnutí

 

 

 

 

 

 

 

ZAJÍMÁ VÁS KONKRÉTNÍ NABÍDKA? 

Každý člověk je jiný a potřeby jednotlivců i týmu se liší. Pokud vás rozvojový program zaujal, berte ho jako startovací můstek,
kde můžeme začít a podporovat váš tým v osobním i pracovním rozvoji tak, jak odpovídá vašim potřebám. 

 

Neváhejte a ozvěte se nám!

 

Button_1

 

Reference

 

Hana Bartošová NedbalováHana Bartošová
HR Manager CZ & SK
Takeda

V době slučování společnosti Takeda a Shire jsem hledala kouče, který by mě i kolegům pomohl projít náročným procesem integrace. S Adélou jsme rychle navázali spolupráci, pomohla nám nejen se stanovením priorit, ale i s přípravou na náročná jednání o budoucí podobě nově vznikající společnosti. Řešili jsme i otázky komunikace změn či vedení týmu v novém uspořádání. I díky přístupu a zkušenostem Adély se nám daří úspěšně zvládat integrační proces. Moje osobní zkušenost předčila očekávání. Díky důslednému přístupu Adély jsem se rychle dokázala podívat na svoje vnímání a reakce zvenku a sama vyhodnotit, jak příště jednat jinak. Pochopila jsem, jak moc důležitá je moje rovnováha a že já jsem ta, kdo určuje hranice. Pochopila jsem, že moje pocity a empatie jsou mými věrnými rádci.

 

Lukáš Záruba

 

Lukáš Záruba
Chief Technical Officer/Managing Partner
Solutions for Media Praha s.r.o.

S Adélou jsme dlouhodobě spolupracovali na osobnostním rozvoji našich zaměstnanců. Mně osobně přinášely hodiny koučinku prostor pro urovnání myšlenek a nápadů jak ze soukromého, tak z pracovního prostředí. Díky tomu implementujeme nové pracovní procesy, zlepšujeme vnitrofiremní komunikaci i přístup k zákazníkům a naše společnost se stala příjemnějším pracovním prostředím.